Invester i Apiir gjennom Folkeinvest. Følg emisjonen og delta! Klikk Her

Bli medeier i Apiir AS

Apiir AS

Kunstig intelligens for syklister. Skalerbart produkt lansert i globalt milliardmarked. Bli medeier i Norges neste sykkeleventyr!

Vi henter snart kapital.

Vil du bli med på reisen?

Registrer interesse for investering her

Apiir er et teknologiselskap fra Trondheim som har utviklet ny teknologi for videoanalyse, som hjelper syklister med å bli komfortabel og effektiv på sykkelen. Vår innovative løsning har en rekke bruksområder, inkludert muligheten til å identifisere riktig sykkel og optimalisere sittestilling. Apiir skal utnytte den internasjonale etterspørselen rundt vårt første produkt for å bli en naturlig del av enhver kjøpsprosess av sykkel.

 

Hvorfor investere i Apiir?

En investering i Apiir er en mulighet til å ta del i et banebrytende selskap med store ambisjoner. Emisjonen skal finansiere internasjonal skalering og videre produktutvikling.

Første produkt i markedet. Vårt første produkt er et verktøy for sykkelbutikker, slik at de kan gjøre effektive sykkeltilpasninger for sine kunder. Apiir er nå tilgjengelig i 5 norske butikker. Totalt har vi gjennomført over 500 sykkeltilpasninger, og fått fantastiske tilbakemeldinger fra både syklister og butikker.

Internasjonal skalering. I august lanserer vi også en app for sykkeltilpasning direkte til syklister. Vi har mottatt forespørsler om tilgang til Apiir fra syklister i mer enn 20 land. Vår skybaserte løsning for sykkeltilpasning, tillater rask og kostnadseffektiv skalering internasjonalt.

Brukervennlig. Både bevegelsesanalyse og sykkeltilpasning har tradisjonelt sett vært dyrt, tidkrevende og vanskelig. Med Apiir blir det billig, raskt og enkelt. Alt fra barn, til personer som ikke behersker engelsk, har utført vellykkede sykkeltilpasninger med Apiir.

Betydelig markedspotensiale. Det er 45 millioner aktive landeveissyklister, og 1 milliarder syklister i verden generelt. Med en stadig økende interesse for helse, velvære og bærekraftige transportalternativer, øker også markedet for sykkelrelaterte produkter og tjenester.

Problem

*https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0211197#abstract0https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0211197#abstract0

Vår løsning

Apiir benytter pose-estimation teknologi som er en form for kunstig intelligens til å identifisere pikselkoordinater til menneskelige ledd i et bilde. Dette gjør det mulig å beskrive posisjonen og bevegelsen til hvert ledd i en video av en person i bevegelse. Løsningen benytter skybasert databehandling for å gjøre bevegelsesanalyser, og er kun avhengig av en mobiltelefon med internett.

Med denne teknologien kan vi måle og analysere en syklists kropp, mobilitet og sittestilling på sykkelen. Dette muliggjør flere bruksområder innen sykling.

Slik fungerer en sykkeltilpasning med Apiir

Team

Vil du investere i Apiir AS?

Forretningsmodell

I dag leveres Apiir som et verktøy til sykkelbutikker, der de kan gjøre sykkeltilpasninger for sine kunder. De betaler en måndelig lisens som gir fri tilgang til Apiir. Frem til nå har vi fått nye kunder gjennom dirkete kontakt med utvalgte butikker.

I det siste har vi opplevd stor etterspørsel fra syklister og sykkelklubber, og kommer derfor til å lansere Apiir direkte til forbrukere i august 2023. Dette vil føre til en endring i prismodell for både butikker og forbrukere, som innebærer en betaling per bruk fremfor en månedlig lisens.

Vi anslår at en sykkeltilpasning vil koste 99kr, uavhengig av hvilken aktør som bruker Apiir. Vi vil fortsette å tilby løsningen til butikker, fordi mange syklister fremdeles ønsker en personlig service som del av en sykkeltilpasning.

Vi skal fortsette å nå syklister gjennom flere kanaler

Sosiale medier. Dette inkluderer betalt annonsering på plattformer som Facebook, Instagram og Tiktok, samarbeid med relevante influencere innen sykkelverdenen, affiliate-markedsføring og produksjon av organisk innhold.

Sykkelarrangement. Tilstedeværelse på sykkelritt, messer og andre sykkelarrangement. Dette gir oss flere nettverkseffekter og sterke relasjoner, samtidig som det øker synligheten av Apiir i sykkelmiljøet.

Sykkelklubber. Samarbeid med sykkelklubber for testing, produktutvikling og spredning av Apiir. Når noen få syklister får en sykkeltilpasning i en klubb, spres det raskt til andre medlemmer i klubben. I tillegg fører det til økt etterspørsel fra nye sykkelklubber.

Sykkelbutikker. Mange syklister ønsker en personlig service med en sykkeltilpasning. I tillegg er det mange syklister som ikke eier en sykkelrulle. Butikkene er viktig for å gi flere syklister tilgang til sykkeltilpasning gjennom Apiir. Derfor skal vi fortsette å selge Apiir direkte til butikker.

 

Milepæler

Strategi og målsetning

Apiir har som mål bli en naturlig del av prosessen ved kjøp av ny sykkel. Først for å velge riktig sykkel, deretter for å finne riktig sittestilling. I dag kan vi tilpasse landeveissykler ved bruk av en sykkelrulle. På sikt vil vi også predikere sittestilling, slik at syklister uten sykkelrulle kan bruke Apiir for å stille inn sykkelen sin riktig.

Apiir har en visjon om å bli en markedsplass for sykkel. Som en naturlig del av kjøpsprosessen for sykkel, vil Apiir være i en unik posisjon for å lage en komplett markedsplass for sykkel og sykkelrelaterte kjøp. Med et høyt antall syklister som brukere vil Apiir bli attraktivt for aktører som selger varer og tjenester innen sykkel.

Nøkkelen til måloppnåelse er brukervekst

Inntjening. Med pris per sykkeltilpasning er antallet sykkeltilpasninger avgjørende for inntjeningen på kort sikt.

Markedsposisjon. Sykkeltilpasning med mobilen er nytt, noe som gir Apiir en fordel som en first mover i dette markedet. Gjennom rask brukervekst vil vi sikre vår posisjon i markedet, og lage høye inngangsbarrierer for nye konkurrenter.

Data. Med mye bruk vil Apiir samle store mengder sykkel- og bevegelsesdata gjennom nåværende løsning. Dette er essensielt for forbedring av nåværende og framtidige produkter, eksempelvis for å predikere riktig sittestilling uten bruk av sykkelrulle. I tillegg vil dataen være av særlig interesse for sykkelprodusenter og andre leverandører i sykkelindustrien.

Sykkelmarkedet er enormt, og det fortsetter å vokse!

Sykkelindustri ventes å vokse til mer enn 2519 milliarder NOK innen 2030. Én milliard mennesker sykler hver dag – til transport, rekreasjon og/eller idrett. Veksten i markedet er drevet av økende etterspørsel for bærekraftige transportalternativer og en sunnere livsstil. Både byområder og landlige områder har sett en økning i antall syklister, og sykkelindustrien utvikler stadig mer avanserte sykler for å imøtekomme ulike behov og preferanser. I tillegg har investeringer i sykkelinfrastruktur bidratt til å skape trygghet for syklister, samt oppmuntre til økt bruk av sykler som transportmiddel.

Digital markedsplass for sykkel. Digitale markedsplasser er en trend fordi det gjør kjøps- og salgsprosesser enklere, raskere og billigere for alle parter. Selskaper som lykkes med å etablere attraktive internasjonale markedsplasser, har et betydelig vekstpotensial. Økende brukermasse skaper nettverkseffekter som fører til lock-in og gir nye brukere flere grunner til å ta del i markedsplassen.

Denne tilnærmingen muliggjør en betydelig andel av transaksjonene i markedet gjennom plattformen, som igjen gjør det mulig å fange en del av det store transaksjonsvolumet. I Europa og Nord-Amerika beløper pengene som brukes på nye landevei-, terreng-, hybrid- og elsykler i middels-høy prisklasse seg til en betydelig sum på 646 milliarder norske kroner.

Vår beachhead, sykkeltilpasning for landeveissyklister

I dag er det oftest landeveissyklister som oppsøker en sykkeltilpasning. Derfor er Apiir sitt første marked kun basert på årlig nysalg av landeveissykler. Med Apiir blir sykkeltilpasning mer tilgjengelig, og dermed attraktivt for andre syklister også.

Vil du investere i Apiir AS?

Konkurrenter

Tradisjonelle løsninger for sykkeltilpasning. Disse benytter ofte sensor-baserte verktøy, som er dyre, trege og krever høy kompetanse for å bruke.

Apper og web-baserte løsninger for sykkeltilpasning. Noen av disse benytter lignende teknologi som Apiir, men med flere manuelle prosesser. Med fokus på brukervennlighet, markedsføring og en fornuftig forretningsmodell skal Apiir bli det soleklart beste valget for syklister.

Finansiering

Siden oppstarten i 2020 har utvikling og drift av Apiir hovedsakelig vært finansiert gjennom soft og hard funding. Samlet finansiering så langt, utover inntekter fra salg, er summert i tabellen under.

Kapitalen fra denne emisjonen skal gå til 2 hovedområder

Internasjonal skalering av salg og markedsføring. Vi skal styrke Apiir med kompetanse innen internasjonal salg og markedsføring. Dette innebærer også finansiering av flere markedsaktiviteter rettet mot syklister, sykkelklubber og sykkelbutikker, med et mål om å få mest mulig bruk av Apiir. Vi begynner skaleringen i Norden, før vi entrer markedet i UK og Nederland. Disse landene har et stort antall syklister, og lave språkbarrierer. Deretter retter vi blikket mot andre store sykkelnasjoner i Europa.

Videreutvikling av funksjonalitet og produkter. I første omgang skal vi lansere Apiir som en app direkte til syklister. Vi har også en fungerende prototype for å velge riktig sykkel. Denne skal videreutvikles og testes i samarbeid med med aktører innen netthandel og retail, med mål om å lande kommersielle avtaler i nær fremtid.

Økonomi

Siden oppstarten har Apiir vært finansiert med lavt kostnadsnivå gjennom ulike innovasjonsprosjekter. Apiir har et pågående Skattefunn-prosjekt som løper ut 2023.

Apiir har nylig blitt kommersielle. Med ambisiøse mål om brukervekst ventes det en kraftig utvikling av omsetning de kommende årene gjennom å skalere salg, samt utvikling og kommersialisering av nye produkter.

Budsjettet legger til grunn at 2,5 millioner landeveissyklister i 2029 benytter tjenester fra Apiir. Den markante veksten i omsetning i 2025 skyldes økt markedsandel for nåværende produkt. I 2026 forventer vi å lansere en markedsplass for sykkelrelaterte kjøp hvor vi anslår en rettferdig prosentandel av alle transaksjoner på markedsplassen.

Mulighetsrommet utenfor landeveissykling er også stort, men det er ikke medberegnet i nåværende prognoser.

Verdsettelse

Apiir er et selskap i en tidlig fase, noe som gjør verdsettelsen utfordrende på grunn av begrenset historikk og usikkerhet rundt marked og fremtidig vekst. Verdsettelsen er basert på multippel av fremtidig omsetning og tilbakeregning av nåverdi, samt oppnådde milepæler, budsjett, egenkapital og tilskudd. Styret har satt verdien av selskapet til 20M NOK pre-money, med en pris per aksje på 20 NOK, basert på multipler for lignende selskaper. Styret anser dette som en fornuftig verdsettelse og et attraktivt investeringstilbud.

Risiko ved verdsettelse:

Verdsettelse av virksomheter vil blant annet innebære en vurdering av potensialet for fremtidig inntjening. Dette vil være skjønnsmessige vurderinger. Konklusjonene vil være diskutable da det sjeldent finnes ett eksakt svar.

Det vil være ytterligere risiko forbundet med å eie unoterte aksjer, da disse er mindre likvide. Aksjene handles ikke på en regulert børs, og kan dermed bli vanskeligere å omsette hvis man ønsker å selge sin beholdning.

Exit-strategi

Apiir planlegger for solid vekst de kommende årene. Vi har intensjon om å føre en aktiv utbyttepolitikk i framtiden, men idag er ikke dette planlagt for. Utover dette, ser vi flere ulike veier for realisering av gevinst i Apiir:

Teknologiselskap. Gjennom integrasjonen av Apiir's teknologi med oppkjøpers eksisterende ressurser og distribusjonsnettverk, kan teknologiselskapet oppnå synergier og stor vekst. Dette vil være en strategisk investering som gir teknologiselskapet en konkurransefordel og mulighet til å levere en helhetlig og innovativ sykkelopplevelse, samtidig som de utvider sin egen plattform.

Sykkelindustrien. Apiir har som mål å bygge en ledende markedsplass for alle som eier eller skal kjøpe en sykkel. Gjennom markedsplassen adresserer vi både tilbyderne (sykkelprodusenter og -butikker) og etterspørrerne (syklistene), noe vi tror vil bli et attraktivt oppkjøpsobjekt for store konsern i sykkelindustrien. Det vil gi en oppkjøper i sykkelindustrien tilgang til verdifull data og en unik nærhet til markedet.

Konsern som driver digitale markedsplasser. Konsern som driver digitale markedsplasser vil også ha stor verdi av et oppkjøp. Fordi det vil gi rask vekst og skalering ved å utvide konsernets markedsplasstilbud.

Børsnotering. Dersom Apiir lykkes med å ta posisjonen som markedsleder i sykkelmarkedet kan børsnotering være en god måte å fordre videre vekst, samtidig som en oppnår høy avkastning på eksisterende investeringer.

Vil du investere i Apiir AS?

Bærekraft

Apiir bidrar til bærekraft ved å tilby en innovativ AI-teknologi for videoanalyse som hjelper syklister med å forbedre kroppsstilling og teknikk på sykkelen. Dette støtter flere bærekraftsmål, inkludert mål nummer 3 om god helse og velvære, ved å fremme sunn og aktiv livsstil. Videre bidrar det til mål nummer 9 om industri, innovasjon og infrastruktur, ved å introdusere avansert teknologi i sykkelbransjen. Gjennom å hjelpe syklister med å finne riktig sykkel, optimalisere sittestilling og forbedre treningseffektivitet, kan Apiir også bidra til mål nummer 11 om bærekraftige byer og lokalsamfunn ved å fremme sykling som et miljøvennlig transportalternativ.

Risiko

Det er viktig å merke seg at Apiir AS er et ungt oppstartsselskap, og som sådan er det forbundet med betydelig risiko. Som med enhver investering i aksjer, er det ingen garanti for avkastning, og investorer kan risikere å tape hele eller deler av investeringen. Følgende risikofaktorer kan ha en negativ innvirkning på selskapet, inkludert dets nåværende og fremtidige virksomhet, resultat, likviditet og finansielle stilling:

Markedsrisiko. Markedet for sykkeltilpasning består av relativt få aktører i dag, men det er en risiko for at andre store aktører i sykkelmarkedet kan prøve på noe av det samme som Apiir. Konkurransen kan påvirke selskapets evne til å tiltrekke seg kunder og oppnå ønsket makedsandel. Endringer i markedstrender, preferanser eller teknologi kan også påvirke etterspørselen etter Apiirs produkter eller tjenester.

Finansiell risiko. Som et ungt oppstartsselskap kan Apiir oppleve utfordringer knyttet til økonomisk bærekraft og lønnsomhet. Selskapet kan møte begrensede ressurser og behov for ekstern finansiering for å støtte vekst og drift. Manglende evne til å skaffe tilstrekkelig kapital kan begrense selskapets muligheter og påvirke dets fremtidige suksess.

Teknologisk risiko. Apiir er avhengig av effektiv og pålitelig teknologi for å utvikle og levere sine produkter eller tjenester. Tekniske utfordringer, som systemfeil, sikkerhetshull eller inkompatibilitet med andre plattformer, kan påvirke Apiirs evne til å levere tjenester til kundene eller oppfylle deres forventninger.

Operasjonell risiko. Apiir er avhengig av å tiltrekke seg og beholde dyktige medarbeidere med relevant kompetanse og erfaring. Mangel på nøkkelkompetanse, høy turnover eller konkurranse fra andre selskaper kan påvirke selskapets evne til å realisere sin strategi og oppnå vekst.

Regulatorisk risiko. Endringer i lover, forskrifter eller bransjestandarder kan påvirke Apiirs virksomhet. Det er viktig at selskapet holder seg oppdatert med gjeldende reguleringer og tar hensyn til compliance-krav for å unngå potensielle sanksjoner, bøter eller tap av tillit fra kunder og partnere.

Omdømme risiko. Apiir AS står overfor en omdømmerisiko som en ung oppstart. Negativ oppfatning av selskapet kan påvirke tilliten, kundene og investorer. Apiir må levere kvalitet, god kundeservice og håndtere problemer transparent for å minimere risikoen og bygge et sterkt omdømme.

Velkommen som aksjonær!

Vi håper at du blir med på en utrolig spennende reise inn i fremtidens sykkelteknologi. Apiir bygger bro mellom ny teknologi og praktisk nytte, og skaper nye løsninger som vil utgjøre en forskjell i verden. Som investor kan du bidra til å realisere noe stort!

Vil du investere i Apiir AS?